เพิ่มเพื่อน รายนาม CPA ของบริษัท
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก ( Member )

dot
bulletWELCOME
bulletOUR SERVICES
bulletACTIVITY ALBUM


สำนักงานบัญชีคุณภาพ ลำดับที่ 3
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


รายนาม CPA

ทีมงานด้านการตรวจสอบบัญชีของสำนักงาน 
ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุคนธ์  หทัยธรรม  ( ถึงแก่กรรม )
    - ปริญญาตรีทางการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ผู้สอบบัญชีอาวุโส

2. นางสาวจุมรี    สาติยะ
    - ปริญญาตรี ทางการบัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาโท MPA               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท HOYA LENS จำกัด

3. นายเดช   คติวรเวช
    - ปริญญาตรี ทางการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - Analytical System
    - บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
    - บริษัท สยามคูโบต้าดีเซล จำกัด ( เครือปูนซิเมนต์ไทย )
    - หัวหน้าสำนักงาน

4. นางสาวธิติพร  กิตติปิยกุล
    - ปริญญาตรี ทางการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( เกียรตินิยม )
    - ปริญญาโท (MBA)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( เกียรตินิยม )
    - The Bank of Tokyo - Mitsubishi 
    - ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TA ) ของ กรมสรรพากร

 

 5. นายธนาสิทธิ์  วรรณรักษ์ภิญโญ
    - ปริญญาตรี  ทางการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ผ่านการปฏิบัติงานกับ Audit Firm ระดับ BIG 10
    - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี  บริษัทแห่งหนึ่งถนนสาทร

 


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด และ สำนักงานบุญเองการบัญชี-ทนายความ
198 ซอยรัชดาภิเษก 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel   :  โทร. 0-2476-0599 ( อัตโนมัติ ))  Fax  :  แฟ็กซ์ 0-2476-0599 ( กด 3 )
Email  :  webmaster@beaccount.com